หน้าแรก

รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน PDF พิมพ์
Wednesday, 02 July 2008
ดัชนี บทความ
รายชื่อ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชนที่ให้การบำบัดรักษาครบ 4 ขั้นตอน
โรงพยาบาลชุมชน1
โรงพยาบาลชุมชน 2
โรงพยาบาลชุมชน 3
โรงพยาบาลชุมชน 4
โรงพยาบาลชุมชน 5
โรงพยาบาลชุมชน 6
โรงพยาบาลชุมชน 7
โรงพยาบาลชุมชน 8
โรงพยาบาลชุมชน 9
โรงพยาบาลชุมชน 10
โรงพยาบาลชุมชน 11
โรงพยาบาลชุมชน 12
โรงพยาบาลชุมชน 13
โรงพยาบาลชุมชน 14
โรงพยาบาลชุมชน 15
โรงพยาบาลชุมชน 16
โรงพยาบาลชุมชน 17
โรงพยาบาลชุมชน 18
โรงพยาบาลชุมชน 19
 

 

ลำดับที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

การบำบัดใน พ.ร.บ.

181

โรงพยาบาลไม้แก่น

อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220

073-481040

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

182

โรงพยาบาลกะพ้อ

อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230

073-494142

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

183

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

073-411412-4

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

184

โรงพยาบาลยะรัง

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

073-439018

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

185

โรงพยาบาลยะหริ่ง

อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

073-491013

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

186

โรงพยาบาลโคกโพธิ์

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

073-431313

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

187

โรงพยาบาลหนองจิก

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

073-437174

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

188

โรงพยาบาลบางปะหัน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

035-381635

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

189

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ตะพานหิน

อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

056-621154

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

190

โรงพยาบาล โพทะเล

อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

056-681193

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

191

โรงพยาบาล วังทรายพูน

อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180

056-695032

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

192

โรงพยาบาล วชิรบารมี

อ. วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140

056-692270-7

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

193

โรงพยาบาลเนินมะปราง

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

055-399055-6

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

194

โรงพยาบาลหนองไผ่

อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

056-781113

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

195

โรงพยาบาลเขาค้อ

อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270

056-728076

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

196

โรงพยาบาลวังโป่ง

อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240

 

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

197

โรงพยาบาลแก่งกระจาน

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

032-459091

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

198

โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

032-497100-1

ผู้ป่วยนอก/ใน ครบ 4 ขั้นตอน

199

โรงพยาบาลเขาย้อย

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

032-499200

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

200

โรงพยาบาลท่ายาง

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

032-461100

ผู้ป่วยนอก ครบ 4 ขั้นตอน

 แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 January 2010 )
< ก่อนหน้าwww.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4