พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง PDF พิมพ์
Friday, 10 September 2004

      พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมักได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การไม่เรียน ขับรถเร็ว ขี่มอเตอร์ไซด์เสียงดังหวาดเสียวบนท้องถนน พฤติกรรมละเมิดกฎเกณฑ์หรือสิทธิของผู้อื่น พวกนี้จะมีการควบคุมตัวเองต่ำทำแล้วมักหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง พฤติกรรมการใช้ยาและสารเสพติด พวกนี้จะมีพฤติกรรมที่วัยรุ่นใช้หาความสุขหรือแก้ไขความทุกข์ให้หมดไปในระยะเวลานั้น อาจเริ่มต้นจากการใช้สารเสพติดแบบอ่อน (เช่น บุหรี่ หรือเหล้า) ไปจนถึงสารเสพติดรุนแรง (ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน กาว ฯลฯ) โดยที่วัยรุ่นแต่ละคนจะเกิดพฤติกรรมเสี่ยงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับทั้งส่วนของตัวเด็กเอง เช่น พวกที่มีลักษณะอารมณ์ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นๆ ลงๆ สมาธิสั้น ซนมาก ก้าวร้าว หรือมีปัญหาในทักษะสังคม อีกส่วนหนึ่งมีความสำคัญ คือ การเลี้ยงดูที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอ ตามใจมากเกินไป ขาดกฎเกณฑ์ ทอดทิ้ง ซึ่งก็เกิดจากปัญหาครอบครัวนั่นเอง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 18 February 2005 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.