สายด่วนยาเสพติด PDF พิมพ์
Thursday, 27 January 2005

หน่วยงาน

หมายเลข

สายด่วนยาเสพติด(สถาบันธัญญารักษ์)

1165

ศูนย์ดำรงค์ธรรม

1567

บ้านพิชิตใจ เขตประเวศ

02-329-1353

ยุวพุทธิสมาธิ

02-805-0790

โครงการวิวัฒน์พลเมือง (ทหารบก)

02-280-2527, 02-241-5626

ศุนย์ Hotline ที่พึ่งทางใจ

02-475-3111

ฐานทัพบำบัดยาเสพติด (ทหารเรือ)

02-475-3030, 02-475-4238

โครงการ To Be Number One

1323

Quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

1600

แจ้งเบาะแสยาเสพติด

1386

ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด

1688

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตู้ ปณ. 1234

ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนเรื่องการสูบบุหรี่

02-590-3032-35

แจ้งเบาะแสการขายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี

1669


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 08 March 2005 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.