เชียงราย PDF พิมพ์
Monday, 04 October 2004

   สถานบำบัดยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย

สถานบำบัด

โทรศัพท์

บำบัดรักษา

เปิด

เวลา

ที่อยู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รพ.ขุนตาล

0-5360-6221

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

09.00-16.00

208 ม.12

ยางฮอม

ขุนตาล

เชียงราย

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

0-5371-1300

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

1039

เวียง

เมือง

เชียงราย

รพ.เชียงแสน

0-5377-7017

เฮโรอีน ยาบ้า

ทุกวัน

13.00-16.00

104 ม.6

เวียง

เชียงแสน

เชียงราย

รพ.เทิง

0-5379-5259

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

206 ม.2

เวียง

เทิง

เชียงราย

รพ.ป่าแดด

0-5365-4479-80

ทุกประเภท

จันทร์

13.00-16.00

196 ม.4

ป่าแดด

ป่าแดด

เชียงราย

รพ.พญาเม็งราย

0-5379-9033

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

156 ม.10

แม่เปา

พญาเม็งราย

เชียงราย

รพ.พาน

0-5372-1345

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

516 ม.1

ม่วงคำ

พาน

เชียงราย

รพ.แม่จัน

0-5377-1056, 0-5366-0831

เฮโรอีน ยาบ้า

จันทร์-ศุกร์

13.00-16.00

274 ม.5

แม่จัน

แม่จัน

เชียงราย

รพ.แม่ฟ้าหลวง

0-1460-7280, 0-5376-5402

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

13.00-16.00

200 ม.1

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

รพ.แม่ลาว

0-5366-6035

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

09.00-15.00

309 ม.3

จอมหมอกแก้ว

แม่ลาว

เชียงราย

รพ.แม่สรวย

0-5.78-6036

ทุกประเภท

จันทร์-พฤหัสบดี

08.00-16.00

175 ม.1

แม่พริก

แม่สลวย

เชียงราย

รพ.แม่สาย

0-5373-1300

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

13.30-15.30

101 ม.10

เวียงพางคำ

แม่สาย

เชียงราย

รพ.เวียงแก่น

0-5360-8146, 0-5360-8153-4

เฮโรอีน ยาบ้า

อังคาร

08.00-16.00

115 ม.6

ม่วงยาย

เวียงแก่น

เชียงราย

รพ.เวียงเชียงรุ้ง

0-5395-3137-8

ยาบ้า

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

54 อ ม.1

ทุงก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

รพ.เวียงป่าเป้า

0-5378-1342-3

เฮโรอีน ยาบ้า

อังคาร

08.00-16.00

131 ม.11

เวียง

เวียงยางป่าเป้า

เชียงราย

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

0-5379-1206

เฮโรอีน ยาบ้า

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.30

354 ม.10

เวียง

เชียงของ

เชียงราย

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

-

-

-

-

-

-

เวียงชัย

เชียงราย

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค

0-5371-1366, 0-5371-5830-4

ทุกประเภท

จันทร์-ศุกร์

08.00-16.00

17

รอบเวียง

เมือง

เชียงราย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 October 2004 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.