หน้าแรก

โครงการความร่วมมือ LCDC
Monday, 26 September 2016
        นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย  ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และคณะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 จัดโดย สบยช. โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (Lao National Commission For Drug Control And Supervision : LCDC ), ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสมสะหง่า นครหลวงเวียงจันทร์ และโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 26 September 2016 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Monday, 19 September 2016
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประชุมสามัญประจำปี สมาคมชุมชนบำบัด ครั้งที่ 2/2559 วันที่  12-13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Download เอกสารประกอบการประชุม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 19 September 2016 )
ขอขอบคุณ
Friday, 09 September 2016

       สถาบันขอขอบคุณคุณสนธิ ดำรงศิลป์ (Managing Director) บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่มอบเงินบริจาค เข้ากองทุนสมเด็จย่าเพื่อผู้ป่วย จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี นพ.วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 09 September 2016 )
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
Friday, 09 September 2016
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 09 September 2016 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4