หน้าแรก

อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา
Tuesday, 26 July 2016

        นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะ ได้เดินทางไปอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน พุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 July 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ตอบทุกปมสงสัย"วัยฮอร์โมน"
Monday, 25 July 2016

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 25 July 2016 )
เอกสารประกอบการนำเสนองานวิชาการยาเสพติดครั้งที่17
Wednesday, 29 June 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 July 2016 )
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Friday, 26 February 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 February 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4