หน้าแรก

รับประกาศนียบัตรในการประชุม HA National Forum
Monday, 20 March 2017
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน และมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล แก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเลพติดแห่งชาติฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballrom ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 March 2017 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18
Wednesday, 15 March 2017
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 March 2017 )
Matrix Program (รุ่นที่ ๓)
Tuesday, 14 March 2017

หลักสูตร : การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program (รุ่นที่ ๓)
วันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมนพ.วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 March 2017 )
หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล
Wednesday, 25 January 2017

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 February 2017 )
Matrix Program รุ่นที่ ๑
Monday, 23 January 2017
 หลักสูตร : การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 January 2017 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4