หน้าแรก

รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อาวอร์ด
Tuesday, 18 April 2017
การรับสมัครบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2560

จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2560
รางวัลมีทั้งหมด  4 ประเภท ดังนี้
1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด หรือชุมชน/หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด
โดยหลักเกณฑ์การประเมินและใบสมัคร สามารถดาวโหลดจาก www.pmnidat.go.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 21 April 2017 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18
Wednesday, 15 March 2017
 
*****************************************************************
หมายเหตุ
- ลงทะเบียนแสดงความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติดภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ภายใน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 24 April 2017 )
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด
Monday, 03 April 2017
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 03 April 2017 )
รับประกาศนียบัตรในการประชุม HA National Forum
Monday, 20 March 2017
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน และมอบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล แก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเลพติดแห่งชาติฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballrom ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 March 2017 )
สถิติชี้ผู้หญิงเสพยาเกินขนาดมากกว่าผู้ชาย
Monday, 27 March 2017
ป.ป.ส.แถลงรายงานประจำปี ระบุผู้หญิงทั่วโลกติดยาเพิ่ม สัดส่วน 1 ใน 3 สถิติชี้ผู้หญิงเสพยาเกินขนาดมากกว่าผู้ชาย

           3 มี.ค.60 นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายวิโรจน์  สุ่มใหญ่ รองเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) และนายอินชิค ซิม (Mr.Inshik Sim ผู้แทนจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ร่วมแถลงรายงานประจำปี 2560 เรื่องแนวโน้มของยาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 30 March 2017 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4